Nieuwsblad van de Club van Suikerzakjesverzamelaars

Nummer 4, augustus 2003


Inhoud van dit nummer:

Let op: het downloaden van de afzonderlijke bladen kan soms een tijdje duren. Als gevolg van de illustraties zijn het soms omvangrijke Word-bestanden. Geduld is dus ook hier een schone zaak...


Voorblad voor nummer 4 (22kb)
Blad 52: Introductie bij nummer 4 van De Zoethouder (28 kb)
Blad 53 - 57: Een volledig overzicht van alle Clubleden (62 kb)
Blad 58: Bijzondere verzamelaars (40 kb)
Blad 59: Het woord 'suiker' in verschillende talen (40 kb)
Blad 60: Een prachtige oude advertentie voor de Blue band-zakjes (150 kb)
Blad 61: Suikerzakjes als kladpapier of memoblok (98 kb)
Blad 62: De halvemaantjes van Caland West (155 kb)
Blad 63: De E55-suikerzakjes (52 kb)
Blad 64 en 65: Piet Korteweg vertelt "hoe het begon"...(80 kb)
Blad 66 en 67: Uitnodiging voor de derde suikerzakjesruilbeurs (56 kb)
Blad 68: Opmerkelijk: 't Raedhuijs te Veenendaal (72 kb)
Blad 69: Hoe oud is Blijdorp? (90 kb)
Blad 70: Over geld en zo... (40 kb)
Blad 71 en 72: Suikerpuisten... (129 kb)
Blad 73: Flashback: feest der herkenning... (130 kb)
Blad 74: Colofon bij nummer 4 (26 kb)