kop3

 

De ouderdom van suikerzakjes op basis van hun achterkanten

(Naar: P.C. Korteweg 'Hoe oud is dit suikerzakje', 1990-2000)

Er is in Nederland in de loop der jaren slechts een beperkt aantal producenten van suikerzakjes geweest. De firma Van Oordt uit Rotterdam is veruit de bekendste, maar ook Pluygers uit Arnhem, Puttershoek, Friesch-Groningsche en Akvina zijn grote suikerzakjesproducenten geweest. Om voor zichzelf reclame te maken, gebruikten de fabrikanten van suikerzakjes de achterkanten van de zakjes om hun eigen logo en/of adres te vermelden. Uiteraard veranderden die logo's en adresgegevens in de loop der tijd.
Op sommige suikerzakjes staat op de voorkant een jaartal, bijvoorbeeld vanwege een jubileum of een andere bijzondere gebeurtenis. Dit worden 'datumzakjes' genoemd.
Door nu de achterkanten van deze datumzakjes te analyseren, kan er een redelijk betrouwbaar beeld geschetst worden wanneer bepaalde achterkanten werden gebruikt. Op die manier ontstaat een goed inzicht in de ouderdom van een suikerzakje.

Bij de zakjes van de firma Van Oordt is dit verreweg het gemakkelijkst. Dit komt omdat Van Oordt zeer regelmatig de eigen gegevens en logo's veranderde. Zo is met zekerheid te zeggen dat suikerzakjes van Van Oordt die op de achterkant bedrukt zijn met een 'wybertje' (een vliegervormige vierhoek met een wit hart) nà 1959 zijn geproduceerd.
De tekst 'Geraffineerde Kristalsuiker' in twee regels op de Van Oordt-zakjes is tot 1962 gebruikt.
En zo zijn er nog tal van voorbeelden te geven.

Het overzicht dat ik op basis van de gegevens van Piet Korteweg en door eigen onderzoek heb gemaakt, is nog niet volledig en kan altijd worden aangevuld.

Suikerzakjes van:

  • Van Oordt
  • Pluijgers
  • Puttershoek
  • Friesch-Groningsche
  • Akvina

100jaarjubileum